INFORMATIE

De Kadefeesten is een jaarlijks evenement dat elk laatste weekend van Juli plaatsvindt op de Maaspromenade (Kesselskade) te Maastricht. De entree is gratis.

In 2022 vinden de Kadefeesten voor het eerst in Augustus plaats en wel op 12-13-14 Augustus.

Huisregels:

• Er is een “zero Tolerance” beleid voor drugs, iedere bezoeker (en personeel) kan hierop gefouilleerd worden.

• Wild plassen binnen het evenemententerrein is strikt verboden. Indien men hierop betrapt wordt, wordt men de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.

• Alle mogelijke wapens, vuurwerk, andere gevaarlijke voorwerpen, drank, eten, dieren mogen niet mee het evenemententerrein op.

• Personen die kennelijk dronken zijn en die een gevaar vormen voor zich zelf of voor andere worden de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.

• Bij het in werking stellen van de noodprocedure wordt van ieder verwacht om het terrein rustig te verlaten.

• Indien er een incident gezien wordt , wordt van de toeschouwer verwacht dit te melden, dit kan onder andere bij de aanwezige beveiligingsmedewerkers.

• Van bezoekers wordt verwacht dat zij alle materialen aanwezig op het evenemententerrein in de oorspronkelijke staat laten en nergens schade aan toe te brengen.

• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en op/of aanwijzingen van o.a. de beveiligingsmedewerkers en/of organisatie medewerkers.

• De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van uw eigendommen.

• Men dient de auto`s te parkeren op de aangewezen parkeerterreinen. Auto`s die fout staan geparkeerd worden weggesleept.

• Het betreden van de plaats van de voorstellen en het bijwonen ervan is geheel op eigen risico van de bezoeker.

• Tijdens de voorstelling kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

• De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan aan bezoekers of aan goederen van bezoekers.

• Iedere bezoeker die het evenementen terrein betreed wordt geacht dit interne regelement gelezen en goedgekeurd te hebben.

Organisatie De Kadefeesten.


Advertentie